Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Valet 2006 kom nybildade Öpartiet in med fyra mandat i fullmäktige.
Vid valet 2010 blev vi kommunens tredje största parti.

En av våra viktigaste valfrågor i dessa val var demokrati.
Det måste vara en av våra viktigaste frågor även i årets valrörelse.
Underskottet av demokrati finns kvar i Ekerö. Vi har använt de medel som står till buds för ett politiskt parti under de här åtta åren men inte mycket har ändrats. Demokrati kräver mod och öppenhet. Mod att lyssna till allas åsikter, att inte vara rädd att ta fighten och diskussionen, utan att se mångfalden av åsikter som ett verktyg för att samhället ska utvecklas. Öppenhet är demokratins syre.
I samhällen utan öppenhet får politikerföraktet näring.

Andra viktiga valfrågor är skola, barn och omsorg där omsorg även får stå för omsorgen om de äldre. Ekerö har under mandatperioden 2010–2014 haft som mål att bli en av landets tio bästa skolkommuner. Men vi har fortfarande en hög andel obehöriga lärare, inte minst inom förskolan, och stora barngrupper. Det finns fortfarande skolor som är dåligt underhållna och har undermåliga lokaler. Detta vill Öpartiet ändra på.

När de gäller omsorgen om de äldre togs beslut i kommunstyrelsen redan 2006 att ett särskilt boende för äldre skulle byggas i Stenhamra med inflyttning 2011. Under sista delen av 2013 togs äntligen beslut att bygga det särskilda boendet i Stenhamra med planerad inflyttning 2016.
Det är viktigt att planeringen inte stannar av. Det kommer ändå att vara platsbrist, eftersom planeringen och färdigställandet av det särskilda boendet i Stenhamra har tagit alldeles för lång tid. Därför anser Öpartiet att ytterligare boenden redan nu måste börja planeras.

I dag finns det ett stort antal kulturföreningar i kommunen. De utgör den största kraften vad gäller initiativ och kreativitet inom Ekerös kulturområde. Varje krona investerad i en kulturförening ger mångfalt tillbaka. Öpartiet vill att stödet till kulturföreningarna kraftigt ska öka. Alla barn ska också erbjudas en väl fungerande kulturskola.

Ekerö ska vara en ekokommun. Vi ska leva upp till det i praktiken och inte bara som en läpparnas bekännelse i valtider. Det kostar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle, men det måste det få göra. Miljön är ett starkt skäl att bosätta sig i Ekerö.

Öpartiet vill ha en målmedveten bostadspolitik grundad på en bostadsförsörjningsplan som tar hänsyn till människor som inte vill eller har råd att bo i småhus eller i bostadsrätt. Vi har goda förutsättningar att bygga flerbostadshus utan att förstöra vårt odlingslandskap och vår naturmiljö.

Öpartiet vill ta initiativ till en långsiktig utveckling av hela Ekerö.
Historiskt har planeringen saknat långsiktighet och helhetssyn.

Vi vill ha ett Ekerö för alla!