Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder  
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Miljön är ett starkt skäl att bosätta sig i Ekerö.
Vi har goda förutsättningar att bygga fler småhus och flerbostadshus utan att förstöra vårt odlingslandskap och vår naturmiljö. Öpartiet vill ha en målmedveten politik grundad på en bostadsförsörjningsplan som tar hänsyn till dem som inte vill eller har råd att bo i småhus eller i bostadsrätt. Krav ska ställas på byggföretagen att minst hälften av de nya bostäderna ska vara hyresrätter.

 


Hyreslägenheter viktigast

Det viktigaste är att möta efterfrågan på lägenheter. Våra ungdomar har svårt att hitta bostäder till rimliga priser. Även äldre ensamstående efterfrågar mindre hyreslägenheter. I mars 2014 stod 3593 personer i Ekerö Bostäders kö. Vi vill bygga bort kön.

Ekerö Bostäder
Ekerö Bostäder ska vara kvar i kommunal regi och utvecklas. Det var Öpartiet som tog initiativet till att kräva den folkomröstning, som förhindrade att bolaget såldes ut.

Öpartiet anser att minst två boenderepresentanter ska ha plats i styrelsen. Även personalföreträdare ska erbjudas plats i styrelsen.Bostadsförsörjningsplan
Idag är bostadsbristen sådan att sociala förturer i praktiken inte kan förekomma i vår kommun. Vi vill ha en målmedveten politik grundad på en bostadsförsörjningsplan som ska garantera att vi kan erbjuda de sociala förturer som behövs och att bostadsfrågan löses på ett rimligt sätt även för dem som inte vill eller har råd, att bo i småhus eller bostadsrätt.

Vi ska inte bara satsa på Ekerö centrum. Bland annat behövs en total upprustning av de nergångna centrumområdena Träkvista och Stenhamra. Processen är i gång men måste påskyndas. De boende i områdena ska kunna påverka utformningen under hela processen. Bostadsbyggande är också en förutsättning för att Ekerö ska kunna ta emot sin andel av de flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige.

Kooperativt boende
Kooperativt boende ska erbjudas i Ekerö kommun. Där hyr hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att hen hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening, där hen också är medlem. Det ger rimliga boendekostnader och stort inflytande över det egna boendet. Det ska finnas en verklig valfrihet även när det gäller boendeformer.

Bygglov
Öpartiet har ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Boendet betyder mycket för livskvaliteten och att nekas bygglov utan rimlig grund kan påverka familjer mycket negativt. En del har hänt sedan Öpartiet kom med i politiken för åtta år sedan, men vi är inte nöjda. Medborgarna måste kunna uppleva handläggningen av bygglovsärenden som rättvis, logisk och begriplig.

Vi vill också att Ekerö får en mer innovativ syn på bygglov. Varför inte stödja generationsboende med flera hus på tomten, eller se positivt på ett gäng “55- plussare” som vill bygga flera småhus och gemensamma utrymmen på en lite större tomt?