Hem
Nyheter  
Vår Politik
Om Oss
Engagera dig
Kontakt


Nyheter

2018-12-12
Replik till Gustavagruppen.
Läs insändaren i MN här >

2018-12-12
Mälarökoalitionen har både hängslen och livrem i budgeten.
Läs insändaren i MN här >

2018-11-28
Repliker från Öpartiet
Insändare i MN
Läs här >

2018-11-24
Ekerös ambitioner saknas
Insändare i MT
Läs här >

2018-11-17
Insändare MT
Mälarökoalitionens vision är att skolan ska vara en plats där eleverna kan blomma och utvecklas efter sina förutsättningar.
Läs mer >

2018-11-17
Insändare MT

Adelsöfärjan är underdimensionerad.
Läs mer >

2018-11-07
En artikel och två insändare i Mälaröarnas Nyheter

1) Förslag om utökad medborgardialog
I motionssvaret anser kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) att motionen ska avslås.
Läs artikeln här >

2) Liberalerna satte ner foten och lyfte blicken.
Läs insändaren här >

3) Koalitionen det större minoritetsblocket
Läs insändaren här >

2018-11-03
Två insändare i Mälarö Tidning

1) Här är vår vision för ett hållbart Mälaröarna
Ekerö blir bättre om vi planerar tillsammans, politik, förvaltning, näringsliv och medborgare.
Läs insändaren här >

2) Ö: Vi måste hitta samsyn om Adelsö
Replik på SD och C gällande bostadsbyggande på Adelsö (MT vecka 42 och 43)
Läs insändaren här >

2018-10-24
Mälaröarnas Nyheter
Öpartiet, S, L, och MP bildar koalition.

Läs artikeln från MN här >

2018-10-20
Mälarö Tidning
Öpartiet, S ,L och MP vill styra i kommunen.

Läs artikeln från MT här >


2018-09-15
Insändare i MT efter valet
På Adelsö var det Ö-partiet som fick flest röster.
Tack alla Adelsöbor.
Läs artikeln från MT här >

2018-09-08
Maktfullkomligt M och S
Maktfullkomligheten hos dessa båda partier hör inte hemma i demokratins Ekerö.
Läs hela MT insändaren här >

2018-09-05
Tre insändare och en Partiutfrågning från MN

- Mälaröarna Nyheters partiutfrågning >

- Varför bara Öpartiet? Om skolan >

- Inför ungdomsbostäder genom Ekerö bostäder >

- Bussgata, Klöver, sossarna och liberalerna... >
 

2018-09-01
Öpartiets annons inför valet 2018

Se hela här >

2018-08-25
Öppet brev i MT till Lena Gerby (M)
Har du vidtagit riktade åtgärder utifrån det katastrofala resultatet som skolenkäten visar...?
Läs hela brevet här >

2018-08-22
Öpartiet föreslår nytt arvodessystem
Insändare i MN
Läs den här >

2018-08-17
Fyra insändare i Mälarö Tidning
som inte fick plats i tidningen men väl på deras hemsida.

- Öpartiet vill säkerställa parkeringsmöjligheterna >

- Inför ungdomsbostäder inom Ekerö Bostäder >

- Syntetiska beläggningar - är det verkligen bra? >

- Moderaterna sviker Sanduddens skola >

2018-08-11
Lägg fem miljoner på datorer och surfplattor i skolan
Insändare i MT - Läs den här >

2018-07-24
Öpartiets Vallåt 2018

Finns på YouTube - Lyssna här >

2018-07-07
Ändra arvodessystemet
Vår utgångspunkt är att en trappa städas uppifrån och då börjar det med den politiska ledningen.
Insändare i MT, läs hela här >

2018-06-20
Vår annons i Mälaröarnas Nyheter

2016-06-20
Jag sitter och läser i "Adelsönytt!"
Flera partier ställer sig bakom Öpartiets mångåriga motionerande om boende för äldre.
Insändare i MN
Läs hela insändaren här >

2016-06-20
Rädda företagare i Ekerö
Adam Reuterskiöld, vad avser du att göra för att möta den oro som Ekerös företagare känner?
Insändare i MN
Läs hela insändaren här >

2016-06-20
På vilket sätt "oseriösa"?
Lena Gerby anklagar mig och Öpartiet för att vara oseriösa avseende moderaternas skolpolitik i Ekerö kommun.
Insändare i MN
Läs hela insändaren här >

2018-06-16
SD Ekerö visar sitt rätta ansikte.
Insändarreplik på SD insändarreplik om vår motion om tiggeri i MT.
Läs mer >

2018-06-09
Naivt att avfärda tiggeritillstånden.
Miljöpartiet går till storms mot Öpartiets förslag om att införa lokalt tillstånd för tiggeri.
Läs insändaren här >

2018-06-02
Alla människor har lika värde.
Sverigedemokraternas Jimmy Fors går till angrepp mot oss i Öpartiet för den motion som vi lade i Kommunfullmäktige den 22/5 angående att införa tillstånd för tiggeri.
Läs insändaren här >

2018-05-26
Vad är tjänstegarantin värd?
Insändare i MT
Läs urklipp här >

2018-05-25
Pressmeddelande:

Öpartiet spelar in Vallåt i Kanada
Den Kanadensiska musikproducenten Winston Hauschild har producerat Öpartiets vallåt inför Ekerös kommunalval 2018.
Läs Pressmeddelandet som pdf här >

2018-05-23
Vår annons i MN 23 maj

Se större bild >

2018-05-23
Replik i MN:
"Överdådig representation måste upphöra".
Läs insändaren här >

2018-05-23
Urklipp från MN
om kommunalvalet 2018

2018-05-19
Inrätta ett tiggeritillstånd
På kommunfullmäktige den 22/5 presenterar Öpartiet ett förslag om att inrätta lokala ordningsföreskrifter för tiggeri på allmän plats i Ekerö kommun.
I Mälarö Tidning Nr 20 finns det med både som reportage och egen insändare.
Läs båda från MT här >

2018-05-19
Svar till Hans Jelbring:

Hans Jelbring har i en insändare tackat Öpartiet för initiativet - vår fråga är vilket initiativ?
Läs hela vår insändare i MT här >

2018-05-12
Partiutfrågning i Mälarö Tidning

Läs hela utfrågningen här >

2018-05-09

2018-05-09
Att tala sanning är inte att svartmåla
Replik på Lena Gerbys insändare i MN 25/4
"Varför svartmålar Öpartiet kommunens skolor?"
Läs hela insändaren här >

2018-04-28
Öpartiet efterfrågar undantag
för nekat hyreskontrakt för trebarnsmor.
Läs insändaren i MT här >

2018-04-28

Läs insändaren i MT här >

2018-04-25
Flott sporthall med allvarliga brister
Läs insändaren i MN här >

2018-04-25
Badhus eller inte!
Läs insändaren i MN här >

2018-04-11
Vår oro för skolan bekräftas
Öpartiet delar lärarförbundets syn.
Läs insändaren i MN här >

2018-03-28
Partikollen i Mälaröarnas Nyheter


Läs hela utfrågningen här >

2018-03-17
Öpartiets insändarreplik om Tappströmsbron


Urklipp från Mälarö Tidning Nr: 11

2018-03-07
Öpartiet kräver svar från Adam Reuterskiöld (M) avseende Träkvista torg. Utformningen av förslaget har dålig förankring i den verklighet som det ska omsättas i.
Läs insändaren i MN här >

2018-03-07

Läs Öpartiets insändare i MN här >

2018-03-06
Ny Översiktsplan
Öpartiets särskilda yttrande om Ekerö alliansens översiktsplan som togs 6 mars i kommunfullmäktige.
Läs pdf >

2018-03-05
Öpartiet har årsmöte i kommunhuset

2018-02-24
Mälarö Tidning
Var det brister i planeringen?
Reuterskiöld, vad hände natten 28–29 november?
Läs insändaren här >

2018-02-21 MT
Mälaröarnas Nyheter
Svar till tvärpolitikern Janne Synak om tvärpolitik.
Läs Öpartiets replik här >

2017-12-16
Mälarö Tidning
Borde kommunen ta mer ansvar för vägnätet?
Kommunen bör snarast inleda en dialog med Närlunda och Stockby vägförening i syfte att kommunen tar över huvudmannaskapet för väghållningen.
Läs insändaren här >

2017-12-16
Mälarö Tidning
Insändarsvar: Vi har drivit färjefrågan!
Läs insändaren här >

2017-12-16
Mälarö Tidning
Svar till Johan Sundqvist om öppna nämnd och styrelsesammanträden.
Läs insändaren här >

2017-11-25
Fria TBE vaccinationer avslås


Läs mer >

2017-11-18
Inrätta en Brukarombudsman
Öpartiets insändare i Mälarö Tidning om vår motion att inrätta en brukarombudsman.
Läs insändaren här >

2017-11-10
Tilläggsförslag till budget 2018 och
investeringsbudget 2019-2022
Läs pdf här >

25 oktober
Tre repliker i Mälaröarnas Nyheter
1. Utförsäljning av aktier i Ekerö bostäder
2. Personliga arbetskläder till kommunalt anställda
3. Öpartiet vill ha olika typer av bostäder...
Läs hela replikerna här >

30 september
Öpartiets Demokratistipendium delas ut


Läs hela reportaget från MN här >

2017-06-17
Munsö skolas bastu
Bedrövligt hur ärendet har hanterats.
Läs hela insändaren från MT >

2017-06-07
Bevara Färingsöhemmet.
Replik i Mälaröarnas Nyheter
Läs den här >

2017-06-07
Replik på Adam Reuterskiölds insändarreplik på MP och Öpartiet.
Mälaröarnas Nyheter 7 juni 2017
Läs den här >

2017-05-24
Mälaröhallen saknar utrustning.
Varför får de inte den utrustning som behövs?
Läs insändaren från MN >

2017-05-20

Läs hela klippet från Mälarö Tidning >

2017-05-19
Insändarreplik om hästar och skyltar
Nej, Öpartiet vill inte ha skyltar överallt...
Läs mer >

2017-05-11
Öpartiet i MN FOKUS


Läs hela FOKUS här >

2017-05-11
Utsikt över Ekebyhovsdalen
Kommunen driver nu rättsprocess för att sytoppa sista möjligheten till utsikt över Ekebyhovsdalen.
Läs insändaren i MN >

2017-05-11
Kvällstur till Adelsö och hasselmöss
Läs insändaren >

2017-05-11
Mobila appar "Speek app"
Vi föreslår att Ekerö kommun ska införa ett årligt ungdomsfullmäktige samt inrätta ett ungdomsråd.
Läsa hela insändaren i MN >

2017-04-26
Sanduddens skola och mörkning i vår kommun.
...fortfarande hemlighölls att det fanns fastighetsbolag som hade lämnat slutbud på skolan...
Läs både den korta insändaren i MN och hela originaltexten här >

2017-02-25
Sanduddens skola
Öpartiet ställer sig starkt mot utförsäljningen av Sanduddens skola.


Läs urklipp från MT >

2017-02-08
Sanduddens skola
Om alliansens förslag att göra Sanduddens skola till en privat skola.
Läs urklipp från MN >

2017-01-25
Frågor till kommunalrådet Reuterskiöld

-Klargör vad som gäller om tidsbegränsade bygglov för modulhus avsedda för nyanlända!
Läs hela MN insändaren här >

2016-12-23
Bastbråket - Ta bort låsen

Insändare i Mälarö Tidning om Bastubråket.

Öpartiet har tagit del av korrespondens angående stängningen av Munsö Skolas och Uppgårdsskolans bastuar, där ansvariga tjänstemän under drygt ett års tid inte kunnat förklara beslutet att stänga bastuarna.
Läs hela insändaren här >

2016-12-14
Öpartiet om lyxkonferenser...

2016-12-14
Replik på insändare i MN

"1 av hyresgästerna i Ekerö bostäder"
Alliansen har beslutat att Ekerö bostäder årligen ska betala till kommunen den maximala utdelning som lagen medger. Det normala är att utdelningen ....
Läs hela repliken här >

2016-11-09
Replik på "Fråga Johan" i Mälaröarnas Nyheter
Om öppna nämndsammanträden skulle släppa in medborgarna i det politiska rummet.
Visa tidningsurklipp >

2016-11-09
Insändare i Mälaröarnas Nyheter
Öpartiet ställde sig inte bakom beslutet att pausa mottagandet och deltog inte i beslutet.
Visa tidningsurklipp >

2016-11-04
Replik på insändare i Mälarö Tidning nr 44/2016

2016-09-23
Svar på insändare i Mälarö Tidning nr 38/2016

2016-09-02

2016-06-17
Insändare i Mälarö Tidning
Nr: 24 / Sid 26 >


2016-06-08
Tre insändare från Öpartiet i Mälaröarnas Nyheter

LSS-Boendet Roshagen
Jag blir förskräckt över hur våra styrande politiker...
"inget har kunnat gjorts annorlunda"...

Replik på Liberalernas insändare
Liberalerna driver förslag som ursprungligen var Öpartiets motioner till kommunfullmäktige under sina första år i politiken.

Kör pendelbåten till Alvik
Öpartiet delar Monica Bergmans synpunkter gällande stopp vid Alvik.
Läs alla tre insändare här >

2016-04-27
Pedagogiska måltider i skolor
Ur pedagogisk synpunkt är det viktigt att så många vuxna som möjligt äter tillsammans med barnen. Det ger en lugnare miljö i matsalen.


Läs hela insändaren >

2016-04-27
Replik på Liberalernas insändare:
Öpartiet kan med glädje se att det dåvarande Folkpartiet, numera Liberalerna, har ändrat sin ståndpunkt, och inte bara de utan hela Alliansen, i frågan om vilka som ska stå för driften av det nya äldreboendet i Stenhamra.

Det här är något som Öpartiet yrkat på redan från början i processen men då visades inget stöd från Liberalerna eller övrig Allians.

Mycket bra att Alliansen tagit sitt förnuft till fånga så äldreboendet fortsätter i kommunal drift.

För Öpartiet
Desirée Björk, Gruppledare/ ledamot i socialnämnden.
Elaine Adlertz, Ersättare i socialnämnden.

2016-03-14
Öpartiets Årsmöte
i Tappströmskolans lilla matsal måndagen den 14 mars var välbesökt.

Förutom sedvanliga mötesärenden diskuterades ungdomarnas behov och vilja att möta oss politiker, Ekebyhovskolans hantering, Stenhamra centrum, Kommunens krav på Ekerö Bostäder att de ska belastas med en extra kostnad på 3.87 miljoner, samt kommunmedborgarnas möjligheter att påverka det som händer och sker i kommunen.

Öpartiet gör vad vi kan för att göra Ekerö till en mer öppen och demokratisk kommun.

Till ordförande omvaldes Desiree Björk och till kassör valdes Bert Fransson. I övrigt valdes ledamöter om.

Desiree Björk
Öpartiet

2016-03-11
Insändare i Mälarö Tidning och
Mälaröarnas Nyheter

2016-02-26
Öpartiet delar till fullo den oro och de synpunkter som framkommit i media från föräldrar, elever och lärare i samband med beslut om ändrad skolorganisation i Ekerö.

Visa hela urklippet från MT >


Visa tidningsurklipp från MT >

2016-02-05 - Insändare
Vart är vår kommun på väg?
Det verkar bara bli värre och värre.
Det går alldeles för långt när kommunen lägger munkavle på fackliga företrädare, och var finns dialogen och öppenheten mellan kommunen, föräldrarna, eleverna och dess personal?
Visa tidningsurklipp från MT >

2016-01-22 - Insändare:
Kommunens tilläggsavtal till Ekeröbostäder
Öpartiet motsätter sig Moderaternas och alliansens tilläggsavtal, exploateringsavtal till Ekerö Bostäder som innebär att Ekerö Bostäder ska betala kommunen ytterligare 3.087 miljoner, utöver de 10 miljoner som redan erlagts av Ekerö Bostäder för rondellbygget vid Wrangelsväg.
Visa tidningsurklippen från MN och MT >


Motion och
Interpellation
2018
 
2018-12-10 (KF 13/12)
Motion

Skärpta förutsättningar för kommunalt finansierade föreningar som arbetar med barn och ungdomar.
Läs pdf >

2018-12-10 (KF 13/12)
Interpellation

Föreningar som arbetar med barn och unga, belastningsregistret?
Läs pdf >

2018-12-04 (KF 13/12)
Interpellation

Träkvista Torg och byggnationen av det särskilda boendet.
Läs pdf >

2018-10-11 (KF 6/11)
Motion
Att se alla barn och deras behov. Alla barns möjlighet till bra skola.
Läs pdf >

2018-10-11 (KF 6/11)
Motion
Trafikåtgärder för säker gång och cykelväg.
Läs pdf >

2018-06-12 (KF 19/6)
Enkel fråga

Sanduddens skola - Kommer utlovad utbyggnaden av Sanduddens skola komma igång under innevarande år?
Läs pdf >

2018-06-12 (KF 19/6)
Enkel fråga
Reducera barns exponering för strålning i förskola och skola
Läs pdf >

2018-05-30 (KF 19/6)
Motion
Överföra Ekerö kommuns verksamhetslokaler till Ekerö Bostäder AB.
Läs pdf >

2018-05-29 (KF 19/6)
Motion
Inför ungdomsbostäder inom ramen för Ekerö Bostäder AB
Läs pdf >

2018-05-17
Enkel fråga
Om: "Policy för intern och extern representation och för kurser och konferenser" tas upp på nästa kommunfullmäktige sammanträde?
Läs pdf >

2018-04-24
Motion
Inrätta lokala ordningsföreskrifter för tiggeri på allmän plats.
Läs pdf >

2018-04-12
Motion
Inför en nollvision mot självmord i Ekerö.
Läs pdf >

2017-12-04 (KF 12/12)
Motion
Ekerö kommuns fordonspark behöver klimat anpassas.
Läs pdf >

2017-12-04 (KF 12/12)
Motion
Tjänstebostäder för kommunalt anställd personal.
Läs pdf >

2017-12-04 (KF 12/12)
Motion
Skärpta förutsättningar för kommunalt finansierade föreningar som arbetar med barn och ungdomar.
Läs pdf >

2017-11-16 (KF 21/11)
Motion
HBTQ - Certifiering för minst en personal på varje skola.
Läs pdf >

2017-11-16 (KF 21/11)
Interpellation
Begäran om redovisning av material gällande utomhusmiljöer.
Läs pdf >

2017-10-30 (KF 7/11)
Interpellation
begäran om redovisning av utredning om satsningar för att reducera kostnader i verksamheten.
Läs pdf >

2017-10-23 (KF 7/11)
Motion
Kultur-och fritidsbidrag till familjer med försörjningsstöd.
Läs pdf >

2017-10-23 (KF 7/11)
Motion
Utökning av allmänhetens frågestund
Läs pdf >

2017-10-17
Motionssvar
Fri TBE-vaccination avslås
Läs pdf >

2017-10-17
Motionssvar
Förbättring av trafiksäkerheten vid Ekebyhovsallén.
Läs pdf >

2017-09-19
Motionssvar
Giftfri skola och förskola
Läs pdf >

2017-06-15 (KF 20/6)
Motion
Gör kommunens anteckningar och protokoll från externa möten sökbara.
Läs pdf >

2017-06-15 (KF 20/6)
Motion
Införande av Demokratidag.
Demokrati är något man behöver träna på.
Läs pdf >

2017-04-18 (KF 18/4)
Interpellation
Fråga med anledning av inskränkning på lättare förtäring vid APT- möten för personal inom Ekerö Kommun.
Fråga - Svar - Kommentar >

2017-04-10 (KF 18/4)
Motion
Paustillstånd och lägre taxa för utskänkning i foajén Erskinesalen.
Läs pdf >

2017-04-09 (KF 18/4)
Motion
Arbetskläder till förskolepersonal.
Läs pdf >

- 2018-03-07
- Kommunstyrelsens motionssvar
-
Läs pdf >

- 2018-03-07
- Öpartiets reservation
-
Läs pdf >

2017-04-08 (KF 18/4)
Motion
Dags för reellt medborgarinflytande i Ekerö kommun.
Läs pdf >

2017-03-02 (KF 7/3)
Enkel fråga:
Kommunens planer att sälja och privatisera Sanduddens skola?
Läs pdf >

Ekerö 2017-03-02 (KF 7/3)
Enkel fråga:
Ekonomiska utredningar för Sanduddens olika ägar- och driftsalternativ
Läs pdf >Motion och
Interpellation
2016
 

2016-12-09 (KF 13/12)
Motion
Policy för intern och extern representation och för kurser, konferenser
Läs pdf >

2016-12-06 (KF 13/12)
Motion
Ändring av områdesbestämmelserna för Hovgården
Läs pdf >

2016-12-06 (KF 13/12)
Fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare.
Läs pdf >

2016-12-05 (KF 13/12)
Motion
Utökning av kommunkontoret, tjänst för stadsbidragsansökningar.
Läs pdf >

2016-12-05 (KF 13/12)
Enkel fråga:
Finns det några hinder för modulhus till nyanlända?
Läs pdf >

2016-12-04 (KF 13/12)
Ändrat ägardirektiv för Ekerö Bostäder.
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Tätare turer på färjeleden
Adelsö-Munsö
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Inrätta en Brukarombudsman
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Interpellation
om brister i nybyggda idrottshallen (Mälaröhallen).
Läs pdf >

2016-11-16 (KF 22/11)
Interpellation
om stängning av Munsö och Uppgårdskolans bastu.
Läs pdf >

2016-10-27 (KF 2/11)
Förbättring av trafiksäkerheten vid Ekebyhovsallén.
Läs pdf >

2016-10-06 (KF 11/10)
Eliminera giftiga och farliga ämnen i skolan och förskolans miljö
Läs pdf >

2016-05-24 (KF 24/5)
Interpellation
frågor om Arcer Sverige AB som totalentreprenör för LSS-boendet Roshagen
Läs pdf >
Läs bilagor >

2016-05-18 (KF 24/5)
Återvinningsstation olämpligt placerad vid Roshagen och dess obefintliga belysning.
Läs pdf >

2016-04-14 (KF 19/4)
Interpellation
om pelletsanläggningen
Läs pdf >

2016-04-06 (KF 19/4)
Anslag vid motionsspår om koppeltvång för hundar i skog och mark.
Läs pdf >

2016-04-06 (KF 19/4)
Fråga till Adam Reuterskiöld kommunalrådsordförande att besvara vid kommunfullmäktige 2016-04-19 gällande nya bollhallen vid Ekebyhov
Läs pdf >

2016-04-04 (KF 19/4)
Låt kulturskolan uppträda inför kommunfullmäktige
Läs pdf >

2016-03-08
Enkel Fråga till Lena Gerby rörande flytt av elever vid Skå skola.
Läs pdf >

2016-03-03
Ändring av kommunens reglementen för styrelser och nämnder.
Läs pdf >

2016-03-03
Ljudfiler från av kommunfullmäktiges möten borde publiceras på kommunens hemsida.
Läs pdf >


Läs äldre motioner och interpellationer.
Åren 2013-2015 > 

 


Läs Äldre Nyheter, åren 2013-2015 >